Základní algoritmy BLS a ALS - 4H/4T z pohledu anesteziologa, monitorace a pomůcky pro KPR (