Zaklíněný pacient – objektivizace triage ve vztahu k tíži poranění pacienta