Naše „porodní bolesti“ při zavádění navigačního systému do spondylotraumatologické praxe