Problematika léčby zlomenin proximálního konce femuru u polymorbidních, geriatrických pacientů