Intenzívna ošetrovateľská starostlivosť z pohľadu hlavnej odborníčky MZ SR