Jak zvládnout metabolickou situaci v časné fázi kritického stavu?