Pacient s pokročilým základním onemocněním v intenzivní péči. Jak daleko máme jít? Hematologie.