Pacient se závažným traumatem v malé nemocnici a jak na to?