Srovnání diagnostických kritérií SIRS a qSOFA v podmínkách urgentní medicíny - studie 4S