Jak zajistit žílu, když to nejde a "intraoseál" nechceme?