Zahájení XII. Mezinárodního kongresu úrazové chirurgie a soudního lékařství