Refixace při selhání stávající instrumentace – kazuistika