Selhání instrumentace u noncompliantních / malnutričních pacientů – kazuistika