Poranění orgánů dutiny hrudní u pacientů po kardiopulmonální resuscitaci v urgentní medicíně