Specifika virových pneumonií z pohledu intenzivní péče a aktuální pandemie