Křehký pacient s rupturujícím aneurysmatem abdominální aorty