Výhody a úskalí kvalitativního hodnocení ultrasonografického nálezu