ERAS a ukazatele klinického výsledku - vlastní a mezinárodní data