„Predoperačné vyšetrenia pre nekardiochirurgické elektívne výkony“ - doporučený postup MZ SR