Oblasti aktualizace z pohledu EBM a efektivního využívání zdrojů