Zásady bezpečné anesteziologické péče - aktualizace Doporučeného postupu ČSARIM - Proč aktualizovat?