XIII. konference AKUTNĚ.CZ - sekce NLZP - slavnostní zahájení