TIVA bez zajištěných dýchacích cest a za spontánní ventilace u dětských pacientů.