Klinicko-forenzná analýza operačnej liečby traumatizmu na I.ort.klinike LF UK Bratislava