Kombinace poranění obličejového skeletu a zlomenin stehna a bérce jako příčina těžkého hypovolemického šoku