Úspěchy a neúspěchy při léčbě poranění oblouku aorty