Vzdělávání zaměstnanců FN Hradec Králové v kardiopulmonální resuscitaci a v řešení urgentních stavů