Předoperační plánování - role komunikace mezi chirurgem a anesteziologem