VO₂ v předoperační přípravě - čas na změnu paradigmatu?