Jak naše pacienty nejenom léčit, ale i provázet nemocí