Klinické výsledky dospělých pacientů COVID-19 s nutností intenzivní péče a srovnání s mezinárodními daty