Klinická fyziologie očkování proti COVID-19 u pacientů před operačním výkonem