Hemodynamické vyšetření pacienta v šoku pomocí ultrasonografie hrudníku