Klinická fyziologie jako základ racionální indikace oxygenoterapie