Peroperační oxygenoterapie a ventilace – update 2022 a jak definovat „good clinical practice“