Akutní stresová reakce ukrajinské pacientky nebo něco jiného?