Pacient s trombotickou trombocytopenickou purpurou na urgentním příjmu