Urgentní a paliativní medicína – dvě strany téže mince?