Vyšetření mikrocirkulace a tkáňové perfuze na operačním sále