Kdy u intoxikací použít eliminační techniky a mimotělní podporu oběhu