P-SILI - dokážeme riziko identifikovat a ovlivnit?