Přístup k pacientům léčených DOAC – vybrané zásady do anesteziologické ambulance