Život ohrožující polyserositida - nový typ imunopatologické reakce po prodělané streptokokové infekci