USG jako pomocník v rozhodování o tekutinové terapii (vč. Vexus)