Pacient po úspěšné KPR – jak definovat ideální cílové hodnoty fyziologických funkcí v roce 2023