Přítomnost rodičů během anestezie a intenzivní péče – umíme určit hranice?