Informovaný souhlas v anestezii a požadavky na jeho zjednodušení – víme co chceme?