Aktualizace Doporučení představenstva ČLK z roku 2010 pro přechod z intenzivní na paliativní péči – co lze očekávat v jeho obsahu?