Robotické operační techniky - co se (od nás) čeká?