Předpokládané právní úpravy v roce 2024 a jejich dopad do práce anesteziologa (nejen soukromého)